SWINOUJS'CIE - MARIUPOL'

СВИНОУЙСЬЦЕ:Свиноуйсьце АС[pl] - МАРІУПОЛЬ:Маріуполь АВ[ua]

Route № RE-432006224

reliable route Regularity: 97%
Carrier: STETSYK T.V. FOP

Start of trip:
05:00 SVYNOUISTsE:Svynouistse AS[pl]
10:10 10:20 VIDEN:Viden AV[at]
11:05 11:10 NITRA :Nitra AV[sk]
350.0 km
12:25 12:30 BRATYSLAVA:bratyslavaz1[sk]
500.0 km
12:55 13:00 TRNAVA:trnavatesk1[sk]
510.0 km
13:25 13:30 PIIeShTIaNI:piieshtiantesko[sk]
520.0 km
13:45 13:50 NOVE-MESTO-NAD-VAHOM:novemestova
530.0 km
14:05 14:10 TRENChIN:trenchynzv1[sk]
540.0 km
14:25 14:30 DUBNYTsIa-NAD-VAHOM:dubnytsianvah[sk
550.0 km
14:45 14:50 POVAZhSKA BYSTRYTsIa:avtostantsiia[s
560.0 km
15:05 15:10 ZhILINA:Zhylina AS[sk]
570.0 km
16:15 16:20 ZhYVETs:Zhyvets[pl]
580.0 km
16:55 17:00 BIeLSKO-BIaLA:belskoazs1[pl]
589.0 km
17:35 17:40 TYKhY:Zupynka bilia hoteliu "Tykhy"[
650.0 km
18:45 18:50 KATOVITsE:Katovitse PKS[pl]
700.0 km
02:00 03:00 KORChOVA APP:Korchova APP[pl]
1400.0 km
05:00 05:30 LVIV:Lviv AV[ua] 1955.0 km 3000.00 ₴
05:50 05:55 SAMBIR:Sambir AS Sambor[ua] 1956.0 km 3200.00 ₴
06:30 06:35 STRYI:Stryi AS ZV[ua] 2000.0 km 3200.00 ₴
06:55 07:00 DOLYNA:Dolyna AS[ua] 2001.0 km 3200.00 ₴
07:00 07:05 ZOLOChIV:Zolochiv Market[ua] 2002.0 km 3000.00 ₴
07:10 07:15 KALUSh:Kalush AS[ua] 2004.0 km 3200.00 ₴
07:35 07:40 IVANO-FRANKIVSK:ivano-fr.as2[ua 2005.0 km 3200.00 ₴
07:40 08:00 TERNOPIL:Ternopil AS1[ua] 2010.0 km 3000.00 ₴
08:02 08:05 SVALIaVA:Svaliava "AZS Market"[ua] 2016.0 km 3200.00 ₴
08:05 08:10 LUTsK:Lutsk AV[ua]
2020.0 km
08:15 08:20 TEREBOVLIa:Terebovlia[ua]
2025.0 km
08:35 08:40 MUKAChEVO:Mukacheve AS[ua] 2030.0 km 3400.00 ₴
08:45 08:50 KOLOMYIa:Kolomyia AS[ua] 2035.0 km 3200.00 ₴
08:50 09:00 VOLOChYSK:Volochysk obizdna[ua] 2040.0 km 3200.00 ₴
09:00 09:05 KREMENETs:kremenetsvoh[ua] 2041.0 km 3000.00 ₴
09:05 09:10 UZhHOROD:Uzhhorod AS-1[ua] 2042.0 km 3400.00 ₴
09:15 09:20 SNIaTYN:Sniatyn AS[ua] 2043.0 km 3400.00 ₴
09:20 09:25 ChORTKIV:Chortkiv AS[ua]
2044.0 km
09:25 09:30 DUBNO:Dubno AS[ua] 2045.0 km 3000.00 ₴
09:30 09:35 SATANIV:Sataniv AS[ua]
2047.0 km
09:35 09:40 ChERNIVTsI:Chernivtsi AS1[ua] 2050.0 km 3400.00 ₴
09:45 09:50 HORODOK:Horodok AS[ua]
2052.0 km
09:50 09:55 YaRMOLYNTsI:Yarmolyntsi AS[ua]
2054.0 km
09:55 10:00 DUNAIVTsI :Dunaivtsi AS[ua]
2056.0 km
10:15 10:20 KhMELNYTsKYI:Khmelnytskyi AV[ua] 2060.0 km 3200.00 ₴
10:20 10:25 RIVNE:Rivne AV[ua] 2070.0 km 3000.00 ₴
11:30 11:35 KAM`YaNETs-PODILSKYI:kam-podil. 2080.0 km 3400.00 ₴
11:36 11:40 NOVOHRAD-VOLYNSKYI:n.vol.azs5[u 2090.0 km 3200.00 ₴
12:35 12:40 VINNYTsIa:Vinnytsia AS1[ua] 2100.0 km 3300.00 ₴
13:00 13:05 ZhYTOMYR:Zhytomyr AS1[ua] 2130.0 km 3200.00 ₴
15:15 15:30 UMAN:Uman AS[ua] 2131.0 km 4000.00 ₴
15:55 16:00 KYIV:kmivpuzkhatzv[ua] 2132.0 km 3200.00 ₴
16:00 16:05 BORYSPIL:Boryspil MakDonalds[u 2133.0 km 3600.00 ₴
16:20 16:25 TALNE:Talne AS[ua] 2135.0 km 4400.00 ₴
16:55 17:00 PERVOMAISK:Pervomaisk AV[ua] 2140.0 km 4400.00 ₴
17:00 17:05 ZVENYHORODKA:Zvenyhorodka AS[ua] 2160.0 km 4400.00 ₴
17:36 17:40 PYRIaTYN:Pyriatyn "AZS BRSM"[ua] 2172.0 km 4200.00 ₴
17:40 17:45 ShPOLA:Shpola AV[ua] 2174.0 km 4400.00 ₴
17:45 17:50 YuZhNOUKRAINSK:Yuzhnoukrainsk AV[u 2175.0 km 4400.00 ₴
18:10 18:15 ODESA:Odesa AV[ua] 2176.0 km 4400.00 ₴
18:20 18:25 KROPYVNYTsKYI:Kropyvnytskyi AV[u 2177.0 km 4600.00 ₴
18:30 18:35 SMILA:Smila AS1[ua] 2180.0 km 4400.00 ₴
19:00 19:05 ChERKASY:Cherkasy AS2[ua] 2185.0 km 4400.00 ₴
19:05 19:10 VOZNESENSK:Voznesensk AV[ua] 2235.0 km 4400.00 ₴
19:26 19:30 LUBNY:lubnymahars[ua] 2241.0 km 4400.00 ₴
19:55 20:00 MYKOLAIV:Mykolaiv AV[ua] 2245.0 km 4400.00 ₴
20:35 20:40 KRYVYI RIH:Kryvyi Rih AS1[ua] 2250.0 km 4700.00 ₴
20:41 20:45 KhOROL:Khorol zapravka WOG[ua] 2256.0 km 4400.00 ₴
21:05 21:10 REShETYLIVKA:Reshetylivka[ua] 2260.0 km 4400.00 ₴
21:55 22:00 KREMENChUK:Kremenchuk AS[ua]
2270.0 km
22:35 22:40 POLTAVA:Poltava AS-1[ua] 2299.0 km 4400.00 ₴
22:40 22:45 DNIPRO:Dnipro AV[ua] 2300.0 km 4800.00 ₴
23:50 23:55 KhARKIV:Kharkiv AS Pryvokzalna[ua 2340.0 km 4800.00 ₴
00:10 00:15 KhARKIV:AS "Kharkiv-1"[ua] 2345.0 km 4800.00 ₴
00:25 00:35 ZAPORIZhZhIa:Zaporizhzhia AS1[ua] 2350.0 km 5000.00 ₴
01:00 MARIUPOL:Mariupol AV[ua]
2400.0 km
Promo & information sticker/card of this route State of Dec. 1, 2023, 4 p.m. from server "ФОП Стецик Т.В." 009201