BAR - HOLUBIVKA

БАР - ГОЛУБІВКА#

Route № 5а

Regularity: 100%
Carrier: TOV "NIKO-TRANS"

Start of trip:
13:45 BAR
13:49 13:50 BALKY#
2.0 km 5.50 ₴
13:53 13:54 PLIATSYNA#
4.0 km 5.50 ₴
13:57 13:58 BAR ST.#
6.0 km 8.50 ₴
14:01 14:02 ZAMOZHNE#
7.0 km 8.50 ₴
14:05 14:06 KANONYTSKYI+
8.0 km 8.50 ₴
14:09 14:10 MALCHIVTSI+
9.0 km 8.50 ₴
14:16 14:17 MYTKY#
13.0 km 14.10 ₴
14:21 14:22 MARTYNIVKA+ 17.0 km 19.70 ₴
14:29 14:30 KUZMYNTSI# 22.0 km 25.40 ₴
14:35 HOLUBIVKA# 25.0 km 25.40 ₴
State of Oct. 21, 2020, 7:40 p.m. from server "BAR"