BAR - VINNYTSIA

БАР - ВІННИЦЯ 2

Route № 311

Regularity: 100%
Carrier: TOV "NIKO-TRANS"

Start of trip:
16:00 BAR
16:09 16:10 IVANIVTSI#
5.0 km 4.50 ₴
16:16 16:17 VASIUTYNTSI#
12.0 km 13.40 ₴
16:21 16:22 LUKA BARSKA# 15.0 km 15.60 ₴
16:28 16:29 ROZHEPY# 19.0 km 20.00 ₴
16:36 16:37 SERBYNIVTSI+ 24.0 km 26.70 ₴
16:45 16:46 LOPATYNTSI+ 30.0 km 33.40 ₴
16:49 16:50 MARTYNIVKA(VIN.)+ 32.0 km 35.60 ₴
16:53 16:54 BILYKIVTSI+ 34.0 km 37.80 ₴
17:01 17:02 BRAILOV + 39.0 km 42.30 ₴
17:08 17:09 LIUDAVKA# 43.0 km 46.70 ₴
17:13 17:14 PULTIVTSI# 48.0 km 53.40 ₴
17:35 VINNYTSIA 2 66.0 km 72.30 ₴
State of Oct. 21, 2020, 7:40 a.m. from server "BAR"