BAR - MYHALIVTSI

БАР - МИГАЛІВЦІ#

Route № 31а

Regularity: 100%
Carrier: TOV "NIKO-TRANS"

10:30 BAR
10:36 10:37 OKLADNE#
3.0 km 5.50 ₴
10:41 10:42 CHEMERYSKE+
5.0 km 5.50 ₴
10:46 10:47 TERESHKY+
7.0 km 8.50 ₴
10:50 10:51 ZHURAVLIVKA#
8.0 km 8.50 ₴
11:00 MYHALIVTSI#
15.0 km 14.10 ₴
State of Oct. 19, 2020, 7:40 a.m. from server "BAR"