BAR - VINNYTSIA

БАР - ВІННИЦЯ 2

Route № 301А

Regularity: 100%
Carrier: TOV "NIKO-TRANS"

Start of trip:
11:45 BAR
11:58 11:59 VASIUTYNTSI#
12.0 km 13.40 ₴
12:03 12:04 LUKA BARSKA# 15.0 km 15.60 ₴
12:08 12:09 ROZHEPY# 19.0 km 20.00 ₴
12:13 12:14 SERBYNIVTSI+ 24.0 km 26.70 ₴
12:19 12:20 LOPATYNTSI+ 30.0 km 33.40 ₴
12:23 12:24 MARTYNIVKA(VIN.)+ 32.0 km 35.60 ₴
12:27 12:28 BILYKIVTSI+ 34.0 km 37.80 ₴
12:32 12:33 BRAILOV + 39.0 km 42.30 ₴
12:37 12:38 LIUDAVKA# 43.0 km 46.70 ₴
12:44 12:45 PULTIVTSI# 48.0 km 53.40 ₴
13:00 VINNYTSIA 2 66.0 km 72.30 ₴
State of Oct. 27, 2020, 7:10 a.m. from server "BAR"