BAR - SHEVCHENKOVE

БАР - ШЕВЧЕНКОВЕ#

Route № 191а

Regularity: 92%
Carrier: TOV "NIKO-TRANS"

Start of trip:
10:45 BAR
10:48 10:49 BALKY#
2.0 km 5.50 ₴
10:52 10:53 PLIATSYNA#
4.0 km 5.50 ₴
10:56 10:57 BAR ST.#
6.0 km 8.50 ₴
10:59 11:00 ZAMOZHNE#
7.0 km 8.50 ₴
11:02 11:03 KANONYTSKYI+
8.0 km 8.50 ₴
11:04 11:05 MALCHIVTSI+
9.0 km 8.50 ₴
11:10 11:11 MYTKY#
13.0 km 14.10 ₴
11:15 11:16 MARTYNIVKA+ 17.0 km 19.70 ₴
11:20 11:21 KOSHARYNTSI+ 20.0 km 19.70 ₴
11:26 11:27 POPIVTSI+ 24.0 km 25.40 ₴
11:29 11:30 SHYPYNKY# 25.0 km 25.40 ₴
11:35 11:36 KOPAIHOROD 28.0 km 31.00 ₴
11:46 SHEVCHENKOVE# 32.0 km 36.60 ₴
State of Oct. 23, 2020, 7:40 a.m. from server "BAR"