BAR - POPIVTSI

БАР - ПОПІВЦІ#(БАР)

Route № 185а

Regularity: 100%
Carrier: TOV "NIKO-TRANS"

Start of trip:
17:00 BAR
17:03 17:04 BALKY#
2.0 km 5.50 ₴
17:07 17:08 PLIATSYNA#
4.0 km 5.50 ₴
17:11 17:12 BAR ST.#
6.0 km 8.50 ₴
17:14 17:15 ZAMOZHNE#
7.0 km 8.50 ₴
17:17 17:18 KANONYTSKYI+
8.0 km 8.50 ₴
17:20 17:21 MALCHIVTSI+
9.0 km 8.50 ₴
17:27 17:28 MYTKY#
13.0 km 14.10 ₴
17:34 17:35 MARTYNIVKA+ 17.0 km 19.70 ₴
17:41 17:42 KOSHARYNTSI+ 20.0 km 19.70 ₴
17:49 17:50 KOSHARYNTSI# 23.0 km 25.40 ₴
17:56 POPIVTSI#(BAR) 27.0 km 31.00 ₴
State of Oct. 22, 2020, 7:40 a.m. from server "BAR"