BAR - POPIVTSI

БАР - ПОПІВЦІ#(БАР)

Route № 183а

Regularity: 100%
Carrier: TOV "NIKO-TRANS"

Start of trip:
12:40 BAR
12:44 12:45 BALKY#
2.0 km 5.50 ₴
12:47 12:48 PLIATSYNA#
4.0 km 5.50 ₴
12:49 12:50 BAR ST.#
6.0 km 8.50 ₴
12:51 12:52 ZAMOZHNE#
7.0 km 8.50 ₴
12:55 12:56 KANONYTSKYI+
8.0 km 8.50 ₴
12:59 13:00 MALCHIVTSI+
9.0 km 8.50 ₴
13:09 13:10 MYTKY#
13.0 km 14.10 ₴
13:14 13:15 MARTYNIVKA+ 16.0 km 19.70 ₴
13:19 13:20 KOSHARYNTSI+ 19.0 km 19.70 ₴
13:24 13:25 KOSHARYNTSI# 22.0 km 25.40 ₴
13:35 POPIVTSI#(BAR) 26.0 km 31.00 ₴
State of Oct. 21, 2020, 7:40 a.m. from server "BAR"