SKADOVS'K - KHERSON

АС СКАДОВСЬКА - ХЕРСОН

Route № 5142

Regularity: 100%
Carrier: PRYVATNE PIDPRYIEMSTVO POIARKOV

14:00 AS SKADOVSKA
14:25 14:26 NOVOMYKOLAIVKA(SK)
20.0 km 18.87 ₴
14:36 14:37 MYKHAILIVKA(SK)
29.0 km 26.42 ₴
15:14 15:20 HOLA PRYSTAN TZ#
61.0 km 57.56 ₴
16:25 KHERSON
105.0 km 100.50 ₴
State of Oct. 27, 2020, 6:14 a.m. from server "AS SKADOVSKA"