SKADOVS'K - KYIV

АС СКАДОВСЬКА - КИЇВ 1

Route № 349

Regularity: 83%
Carrier: PP KORSAR

17:00 AS SKADOVSKA
18:05 18:10 HOLA PRYSTAN
65.0 km 48.56 ₴
18:40 18:45 TSIURUPYNSK AS
88.0 km 66.48 ₴
19:10 19:20 KHERSON
138.0 km 100.86 ₴
20:30 20:40 MYKOLAIV
208.0 km 153.15 ₴
22:35 22:40 VOZNESENSK
239.0 km 175.56 ₴
23:10 23:15 YUZHNOUKRAINSK
270.0 km 197.97 ₴
00:05 00:10 PERVOMAISK
316.0 km 231.59 ₴
01:05 01:10 HOLOVANEVSK
441.0 km 336.17 ₴
02:15 02:30 UMAN
503.0 km 381.00 ₴
03:35 03:40 ZHASHKIV
538.0 km 395.94 ₴
04:44 04:45 BILA TSERKVA
559.0 km 410.88 ₴
06:15 KYIV 1
673.0 km 500.52 ₴
State of Oct. 23, 2020, 12:33 p.m. from server "AS SKADOVSKA"