SKADOVS'K - KHERSON

АС СКАДОВСЬКА - ХЕРСОН

Route № 2179

Regularity: 100%
Carrier: PRYVATNE PIDPRYIEMSTVO POIARKOV

09:00 AS SKADOVSKA
09:25 09:26 NOVOMYKOLAIVKA(SK)
20.0 km 18.87 ₴
09:36 09:37 MYKHAILIVKA(SK)
29.0 km 26.42 ₴
10:14 10:20 HOLA PRYSTAN TZ#
61.0 km 57.56 ₴
11:25 KHERSON
105.0 km 100.50 ₴
State of Oct. 23, 2020, 12:33 p.m. from server "AS SKADOVSKA"