SKADOVS'K - KHERSON

АС СКАДОВСЬКА - ХЕРСОН

Route № 21172011

Regularity: 100%
Carrier: PP KORSAR

09:45 AS SKADOVSKA
10:01 10:02 NOVOMYKOLAIVKA(SK)
20.0 km 18.87 ₴
10:13 10:14 MYKHAILIVKA(SK)
29.0 km 26.42 ₴
10:25 10:26 HLADKIVKA
43.0 km 39.63 ₴
10:40 10:45 HOLA PRYSTAN
62.0 km 57.56 ₴
11:19 11:20 TSIURUPYNSK
95.0 km 87.75 ₴
11:45 KHERSON
105.0 km 100.50 ₴
State of Oct. 21, 2020, 12:33 p.m. from server "AS SKADOVSKA"