SKADOVS'K - KHERSON

АС СКАДОВСЬКА - ХЕРСОН

Route № 1937

Regularity: 0%
Carrier: PRYVATNE PIDPRYIEMSTVO POIARKOV

17:10 AS SKADOVSKA
17:15 17:16 NOVOMYKOLAIVKA(SK)
20.0 km 18.87 ₴
17:26 17:27 MYKHAILIVKA(SK)
29.0 km 26.42 ₴
18:04 18:10 HOLA PRYSTAN TZ#
61.0 km 57.56 ₴
19:20 KHERSON
105.0 km 100.50 ₴
State of Oct. 22, 2020, 12:33 a.m. from server "AS SKADOVSKA"