SKADOVS'K - KHERSON

АС СКАДОВСЬКА - ХЕРСОН

Route № 1933

Regularity: 100%
Carrier: PRYVATNE PIDPRYIEMSTVO POIARKOV

07:00 AS SKADOVSKA
07:25 07:26 NOVOMYKOLAIVKA(SK)
20.0 km 18.87 ₴
07:36 07:37 MYKHAILIVKA(SK)
29.0 km 26.42 ₴
08:14 08:20 HOLA PRYSTAN TZ#
61.0 km 57.56 ₴
09:15 KHERSON
105.0 km 100.50 ₴
State of Oct. 21, 2020, 12:33 p.m. from server "AS SKADOVSKA"