SKADOVS'K - KHERSON

АС СКАДОВСЬКА - ХЕРСОН

Route № 1917

Regularity: 100%
Carrier: PP KULYDA

10:40 AS SKADOVSKA
11:00 11:01 NOVOMYKOLAIVKA(SK)
20.0 km 20.03 ₴
11:11 11:12 MYKHAILIVKA(SK)
29.0 km 28.04 ₴
11:19 11:20 V.KLYNY
36.0 km 36.05 ₴
11:27 11:28 HLADKIVKA
43.0 km 42.07 ₴
12:40 12:41 KHERSON (ZHD)
103.0 km 101.17 ₴
12:50 KHERSON
105.0 km 106.68 ₴
State of Oct. 19, 2020, 12:33 p.m. from server "AS SKADOVSKA"