SKADOVS'K - KHERSON

АС СКАДОВСЬКА - ХЕРСОН

Route № 1565

Regularity: 100%
Carrier: PP KULYDA

08:30 AS SKADOVSKA
08:50 08:51 NOVOMYKOLAIVKA(SK)
20.0 km 20.03 ₴
09:01 09:02 MYKHAILIVKA(SK)
29.0 km 28.04 ₴
09:09 09:10 V.KLYNY
36.0 km 36.05 ₴
09:17 09:18 HLADKIVKA
43.0 km 42.07 ₴
10:30 10:31 KHERSON (ZHD)
103.0 km 101.17 ₴
10:40 KHERSON
105.0 km 106.68 ₴
State of Oct. 21, 2020, 12:33 p.m. from server "AS SKADOVSKA"