SKADOVS'K - POZNAN'

АС СКАДОВСЬКА - ПОЗНАНЬ

Route № 12ПЗН

Regularity: 0%
Carrier: PP KORSAR

14:30 AS SKADOVSKA
15:05 15:10 V.KLYNY
30.0 km 19.72 ₴
16:20 16:30 KHERSON
105.0 km 70.00 ₴
17:50 18:00 MYKOLAIV
175.0 km 115.02 ₴
20:10 20:20 ODESA
316.0 km 203.75 ₴
00:40 01:00 UMAN
598.0 km 387.78 ₴
02:10 02:15 HAISYN
628.0 km 414.07 ₴
03:20 03:25 NEMYRIV
678.0 km 440.36 ₴
04:25 05:00 VINNYTSIA 1
724.0 km 479.79 ₴
06:50 07:00 KHMELNYTSKYI
841.0 km 558.66 ₴
09:10 09:30 TERNOPIL
966.0 km 637.53 ₴
12:05 12:20 LVIV
1101.0 km 729.55 ₴
15:20 15:25 ZHESHUV
1276.0 km 1176.40 ₴
22:05 22:10 VROTSLAV
1734.0 km 1764.60 ₴
01:00 POZNAN
1924.0 km 2117.52 ₴
State of Oct. 23, 2020, 12:33 a.m. from server "AS SKADOVSKA"