SKADOVS'K - KHERSON

АС СКАДОВСЬКА - ХЕРСОН

Route № 10К

Regularity: 100%
Carrier: PP KORSAR

13:40 AS SKADOVSKA
14:00 14:01 NOVOMYKOLAIVKA(SK)
20.0 km 20.03 ₴
14:13 14:14 MYKHAILIVKA(SK)
29.0 km 28.04 ₴
14:25 14:26 HLADKIVKA
43.0 km 42.07 ₴
14:45 14:50 HOLA PRYSTAN
62.0 km 61.10 ₴
15:05 15:07 TSIURUPYNSK
95.0 km 93.15 ₴
15:35 KHERSON
105.0 km 106.68 ₴
State of Oct. 23, 2020, 12:33 a.m. from server "AS SKADOVSKA"