SKADOVS'K - CHERNIVTSI

АС СКАДОВСЬКА - ЧЕРНІВЦІ

Route № 004С

Regularity: 100%
Carrier: TOV DENYSIVKA-LIUKS

11:15 AS SKADOVSKA
13:30 13:45 KHERSON
110.0 km 106.68 ₴
15:00 15:10 MYKOLAIV
180.0 km 175.30 ₴
17:20 17:30 YUZHNOUKRAINSK
319.0 km 310.53 ₴
18:20 18:30 PERVOMAISK
365.0 km 370.62 ₴
20:40 21:00 UMAN
475.0 km 470.79 ₴
22:10 22:20 HAISYN
505.0 km 510.87 ₴
23:00 23:10 NEMYRIV
555.0 km 550.93 ₴
00:00 00:20 VINNYTSIA 1
601.0 km 611.04 ₴
02:00 02:05 MUR.KURYLOVTSЫ
706.0 km 711.21 ₴
02:50 03:00 NOVODNISTROVSK
744.0 km 751.27 ₴
04:00 04:10 KELMENTSI
801.0 km 811.38 ₴
06:00 CHERNIVTSI
891.0 km 891.51 ₴
State of Oct. 27, 2020, 6:14 a.m. from server "AS SKADOVSKA"