ZELENODOL'S'K - KRYVYI RIH

ЗЕЛЕНОДОЛЬСК - КР.РОГ ДОЛГ.

Route № 9207(516009207)

Regularity: 99%
Carrier: TOV `AVTOTRANSSERVIS`

Start of trip:
13:57 ZELENODOLSK
14:10 14:20 APOSTOLOV.AS
14:34 14:35 CHERVONA ZYRA
15.0 km 12.00 ₴
14:38 14:39 NOVAIA ZHYZN
18.0 km 14.00 ₴
14:44 14:45 VOLNOE (A 23.0 km 17.00 ₴
14:49 14:50 RADUSHNOE 32.0 km 24.00 ₴
15:10 KR.ROH DOLH. 51.0 km 37.00 ₴
State of Oct. 22, 2020, 2:13 p.m. from server "APOSTOLOV.AS"